последно обновяване: 21.09.2023
Кат.N: 11372
Гривна на ластик (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 13218
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11367
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11352
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 13219
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 13216
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 13226
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 13223
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11344
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.65 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11342
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.65 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 13224
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11337
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11336
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 13225
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11350
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.80 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11335
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 13221
Гривна макраме (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11334
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11332
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11314
Гривма (мин. заявка - 10 бр.)
Цена: 0.75 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11289
Гривна (мин. заявка - 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11288
Гривна (мин. заявка - 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11278
Гривна на тел (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11276
Гривна на тел (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11275
Гривна на тел (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за1 бр./
Кат.N: 11236
Гривма (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11208
Гривна (Мин. заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11207
Гривна (Мин. заявка 10 бр.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11171
Гривна (Мин.заявка-10 бр.)
Цена: 0.50 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11373
Гривна със закопчалка (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.20 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11376
Гривна със закопчалка (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.20 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11375
Гривна със закопчалка (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.20 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11374
Гривна със закопчалка (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.20 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11369
Гривна от вълна и дърво (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 1.00 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11279
Гривна от вълна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.90 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11390
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11388
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.35 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11389
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11377
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.50 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11379
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.50 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11380
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11378
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11384
Гривна вълна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.50 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11385
Гривна вълна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.50 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11386
Гривна вълна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11355
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11354
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11356
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11300
Гривна (мин. заявка - 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11298
Гривна (мин. заявка - 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11297
Гривна (мин. заявка - 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11251
Гривна от вълнена прежда (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.40 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11341
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.30 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11339
Гривна (мин.заявка 10 бр.)
Цена: 0.30 лв.
/за 1 бр./
Кат.N: 11370
Връзки с корда микс ()
Цена: 4.00 лв.
/за 5 пакетчета по 10 броя/
Кат.N: 11371
Връзки с шнур ()
Цена: 4.00 лв.
/за 5 пакетчета по 10 броя/
Кат.N: 11125
Връзки за ръка (мин. заявка - 5 пак.)
Цена: 0.40 лв.
/за пакет/
Кат.N: 11126
Копринени за ръка 10бр.в пак. (мин. заявка - 5 пак.)
Цена: 0.70 лв.
/за пакет/
Кат.N: 11387
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 10 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11381
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.6 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11383
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.80 лв.
/за 1 бр,/
Кат.N: 11363
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 10 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11362
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11360
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 10 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11359
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11358
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11357
Десет маетеници в пакет (мин.заявка 10 пакета)
Цена: 0.75 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11347
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 10 пак.)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11346
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11331
Десет мартеници в пакет (Мин. заявка 5 пакета)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11321
Десет мартеници в пакет (мин. заявка - 5 пак.)
Цена: 0.80 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11308
Десет мартеници в пакет (мин. заявка - 10 пак.)
Цена: 0.65 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11253
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11258
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11256
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11255
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11252
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.60 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11249
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11250
Десет мартеници в пакет (мин.заявка 5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пак./
Кат.N: 11201
Десет мартеници в пакет (Мин.заявка-5 пакета)
Цена: 0.70 лв.
/за 1 пакет/
Кат.N: 11135
Десет мартеници в пакет (Минимална заявка 5 пакета)
Цена: 0.75 лв.
/за 1 пакет/