последно обновяване: 21.03.2023
Кат.N: 89143
Шнур полиестер с основа корда - червен (0.6 мм.)
Цена: 8.00 лв.
/за 150 м./
Кат.N: 89142
Шнур полиестер с основа корда - бял (6 мм.)
Цена: 8.00 лв.
/за 150 м./
Кат.N: 89140
Шнур ламе (~1.2мм)
Цена: 2.00 лв.
/за 10 м./
Кат.N: 89136
Макраме 1 - бяло ( 1 мм )
Цена: 4.40 лв.
/за 170 м./
Кат.N: 89137
Макраме 1 - червено (1 мм)
Цена: 4.40 лв.
/за 170 м./
Кат.N: 89138
Макраме 2 - бяло (2 мм.)
Цена: 3.90 лв.
/за120 м./
Кат.N: 89139
Макраме 2 - червено (2 мм.)
Цена: 3.90 лв.
/за 120 м./
Кат.N: 89013
Шнур объл А1/1 (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/50 м./
Кат.N: 89010
Шнур объл А1/3+ (1.5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89016
Шнур объл А1/5 (1.5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89017
Шнур объл А1/6 (1,5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89011
Шнур объл А1/7 (1.5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89019
Шнур объл А1/9 (1.5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89020
Шнур объл А1/10 (1.5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89134
Шнур объл А1/13 (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/50 м./
Кат.N: 89023
Шнур объл А1/14 (1.5мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89141
Шнур объл 1/16 черн (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89027
Шнур объл А2/5 (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/50 м./
Кат.N: 89041
Шнур объл с ламе А2/7 (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/50 м./
Кат.N: 89044
Шнур объл с ламе А2/10 ( 2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89047
Шнур объл с ламе А2/16 ( 2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89109
Шнур объл А3/2 (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/50 м./
Кат.N: 89049
Шнур объл с бяла коприна А3/7 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89054
Шнур объл с бяла коприна А3/12 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89055
Шнур объл с бяла коприна А3/13 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89012
Шнур объл А3/15 (2.5мм)
Цена: 3.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89030
Шнур объл А13/1 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89031
Шнур объл К13/2 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89032
Шнур объл К13/4 (2мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89033
Шнур объл К13/5 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89034
Шнур объл К13/6 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89035
Шнур объл К13/7 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89036
Шнур объл К13/8 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89037
Шнур объл К13/9 (2мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89038
Шнур объл К13/10 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89039
Шнур объл К13/11 (2мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89040
Шнур объл К13/12 (2 мм.)
Цена: 2.70 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89057
Шнур объл А4/1 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89058
Шнур объл А4/2 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89120
Шнур объл А4/5 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89060
Шнур объл А4/6 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89062
Шнур объл А4/8 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89063
Шнур объл А4/9 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89070
Шнур объл А5/3 (3,5мм)
Цена: 4.10 лв.
/50метра/
Кат.N: 89077
Шнур объл А5/6 (3,5мм)
Цена: 4.10 лв.
/50метра/
Кат.N: 89079
Шнур объл А5/8 (3,5мм)
Цена: 4.10 лв.
/50метра/
Кат.N: 89080
Шнур объл А5/11 (3,5мм)
Цена: 4.10 лв.
/50метра/
Кат.N: 89081
Шнур объл А5/12 (3,5мм)
Цена: 4.10 лв.
/50метра/
Кат.N: 89073
Шнур объл А5/13 (4мм)
Цена: 4.70 лв.
/50метра/
Кат.N: 89084
Шнур объл А5/16 (3,5мм)
Цена: 3.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89112
Шнур объл А6/1 (4,5мм)
Цена: 4.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89135
Шнур объл А6/2 (4,5мм)
Цена: 4.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89131
Шнур объл А6/3 (4,5мм)
Цена: 4.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89094
Шнур объл А6/8 (4,5мм)
Цена: 4.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89129
Шнур объл А6/11 (4,5мм)
Цена: 4.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89113
Шнур объл A6/14 (4,5 мм)
Цена: 4.70 лв.
/50метра/
Кат.N: 89133
Шнур объл А6/16 (4,5мм)
Цена: 4.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89085
Шнур объл А7/2 (3,5мм)
Цена: 4.10 лв.
/50метра/
Кат.N: 89098
Шнур объл А8/2 (5,5мм)
Цена: 5.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89099
Шнур объл А8/10 (5,5мм)
Цена: 5.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89101
Шнур объл А9/1 (5,5мм)
Цена: 5.70 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89102
Шнур объл А9/5 (5,5мм)
Цена: 5.70 лв.
/50 метра/