последно обновяване: 20.09.2021
Кат.N: 89013
Шнур объл А1/1 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/50 м./
Кат.N: 89010
Шнур объл А1/3+ (1.5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89015
Шнур объл А1/4 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/50 м./
Кат.N: 89016
Шнур объл А1/5 (1.5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89017
Шнур объл А1/6 (1,5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89011
Шнур объл А1/7 (1.5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89019
Шнур объл А1/9 (1.5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89020
Шнур объл А1/10 (1.5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89023
Шнур объл А1/14 (1.5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89044
Шнур объл с ламе А2/10 ( 2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89047
Шнур объл с ламе А2/16 ( 2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89109
Шнур объл А3/2+ (1.3 мм.)
Цена: 2.80 лв.
/50 м./
Кат.N: 89029
Шнур объл А3/4 (1,5мм)
Цена: 2.30 лв.
/50метра/
Кат.N: 89049
Шнур объл с бяла коприна А3/7 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89051
Шнур объл с бяла коприна А3/9 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89054
Шнур объл с бяла коприна А3/12 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89056
Шнур объл с бяла коприна А3/14 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89030
Шнур объл А13/1 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89031
Шнур объл К13/2 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89032
Шнур объл К13/4 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89033
Шнур объл К13/5 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89034
Шнур объл К13/6 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89035
Шнур объл К13/7 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89036
Шнур объл К13/8 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89037
Шнур объл К13/9 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89038
Шнур объл К13/10 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89039
Шнур объл К13/11 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89040
Шнур объл К13/12 (1.5 мм.)
Цена: 2.30 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89057
Шнур объл А4/1 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89058
Шнур объл А4/2 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89120
Шнур объл А4/5 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89060
Шнур объл А4/6 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89061
Шнур объл А4/7 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89062
Шнур объл А4/8 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89063
Шнур объл А4/9 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89065
Шнур объл А4/11 (2мм)
Цена: 2.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89070
Шнур объл А5/3 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89077
Шнур объл А5/6 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89079
Шнур объл А5/8 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89072
Шнур объл А5/10 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89080
Шнур объл А5/11 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89081
Шнур объл А5/12 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89084
Шнур объл А5/16 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89135
Шнур объл А6/2 (4,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89131
Шнур объл А6/3 (4,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89130
Шнур объл А6/5 (4,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89113
Шнур объл A6/14 (4,5 мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89085
Шнур объл А7/2 (3,5мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89116
Шнур объл А7/13 (4 мм)
Цена: 4.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89098
Шнур объл А8/2 (5,5мм)
Цена: 5.00 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89099
Шнур объл А8/10 (5,5мм)
Цена: 5.00 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89101
Шнур объл А9/1 (5,5мм)
Цена: 5.00 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89102
Шнур объл А9/5 (5,5мм)
Цена: 5.00 лв.
/50 метра/