последно обновяване: 24.11.2020
Кат.N: 89011
Шнур объл А1/7 (1.5мм)
Цена: 2.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89017
Шнур объл А1/6 (1,5мм)
Цена: 2.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89019
Шнур объл А1/9 (1.5мм)
Цена: 2.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89020
Шнур объл А1/10 (1.5мм)
Цена: 2.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89023
Шнур объл А1/14 (1.5мм)
Цена: 2.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89029
Шнур объл А3/4 (1,5мм)
Цена: 2.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89030
Шнур объл А13/1 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89031
Шнур объл К13/2 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89032
Шнур объл К13/4 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89033
Шнур объл К13/5 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89034
Шнур объл К13/6 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89035
Шнур объл К13/7 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89036
Шнур объл К13/8 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89037
Шнур объл К13/9 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89039
Шнур объл К13/11 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89040
Шнур объл К13/12 (1.5 мм.)
Цена: 2.00 лв.
/за 50 м./
Кат.N: 89041
Шнур объл с ламе А2/7+ (1.5 мм.)
Цена: 2.50 лв.
/50 м./
Кат.N: 89042
Щнур объл с ламе А2/8 (2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89044
Шнур объл с ламе А2/10 ( 2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89046
Шнур объл с ламе А2/15 ( 2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89047
Шнур объл с ламе А2/16 ( 2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89048
Шнур объл с ламе А3/1 ( 2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89049
Шнур объл с бяла коприна А3/7 (2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89051
Шнур объл с бяла коприна А3/9 (2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89058
Шнур объл А4/2 (2мм)
Цена: 2.50 лв.
/50метра/
Кат.N: 89070
Шнур объл А5/3 (3,5мм)
Цена: 3.00 лв.
/50метра/
Кат.N: 89079
Шнур объл А5/8 (3,5мм)
Цена: 3.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89080
Шнур объл А5/11 (3,5мм)
Цена: 3.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89084
Шнур объл А5/16 (3,5мм)
Цена: 3.80 лв.
/50метра/
Кат.N: 89098
Шнур объл А8/2 (5,5мм)
Цена: 4.80 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89099
Шнур объл А8/10 (5,5мм)
Цена: 4.80 лв.
/50 метра/
Кат.N: 89102
Шнур объл А9/5 (5,5мм)
Цена: 4.80 лв.
/50 метра/