последно обновяване: 05.06.2024
Кат.N: 22111
Целофанов плик капак залепващ щендер (3/5+3 см)
Цена: 1.80 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22107
Целофанов плик 200 броя (3/15 см 30мк)
Цена: 2.20 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22001
Целофан самозалепващ щендеров (3см./15см.+3см.)
Цена: 3.30 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22106
Целофанов плик (3/20 см.)
Цена: 2.80 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22003
Целофан самозалепващ (3см/20см+3см.)
Цена: 3.50 лв.
/200броя/
Кат.N: 22063
целофаново пликче.капак залепващ щендерно 30мк. ( 3/20+3 см)
Цена: 4.00 лв.
/за -200 броя/
Кат.N: 22005
Целофан (3см/23см)
Цена: 3.00 лв.
/250 броя/
Кат.N: 22105
Целофанов плик (3/25 см.)
Цена: 3.20 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22006
Целофан самозалепващ (3см./25см.+3см.)
Цена: 3.60 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22007
Целофан самозалепващ щендеров (3см/25см+3см.)
Цена: 4.40 лв.
/200 броя/
Кат.N: 22011
Целофан самозалепващ (3.4см./24см.+3см.)
Цена: 3.80 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22009
целофан (3.5 x 22 см.)
Цена: 3.30 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22010
Целофан (3.5см/25см)
Цена: 3.40 лв.
/200 броя/
Кат.N: 22012
Целофан самозалепващ (3.7/23+3мм.)
Цена: 3.90 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22093
Целофанов плик (4/6 см)
Цена: 1.70 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22081
Щендерно целофаново пликче залепващ капак ( 4/6+3 см.)
Цена: 2.00 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22086
Целофанов плик с капак залепваш 30мк. (4/6 см+3 см.)
Цена: 2.90 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22115
Щендерно целофаново пликче залепващ капак (4/10+3)
Цена: 2.90 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22090
Целофанов плик капак залепващ (4/10+3 см )
Цена: 2.70 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22109
Целофанов плик (4/20 см 30мк.)
Цена: 3.00 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22080
Целофаново пликче с капак залепващ 30мк. (4 Х 20 + 3 см.)
Цена: 3.60 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22079
Щендерно целофаново пликче залепващ капак (4 Х 20+3см.)
Цена: 4.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22110
Целофанов плик капак залепващ щендер 30мк. (5/18+3 см)
Цена: 4.80 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22072
Целофаново пликче с лепка (5 Х 25 + 3 см.)
Цена: 4.80 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22018
Целофан (5см./25см.)
Цена: 3.60 лв.
/200 броя/
Кат.N: 22061
целофаново пликче.капак залепващ щендерно 30мк. ( 5/25+3 см.)
Цена: 5.80 лв.
/200 броя/
Кат.N: 22069
Целофаново пликче с капак залепващ 30мк. ( 6/7+3 см.)
Цена: 2.90 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22070
Целофан самозалепващ щендеров (6 Х 7 + 3 см.)
Цена: 4.10 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22014
Целофан самозалепващ (6см./8см.+3см.)
Цена: 3.20 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22078
Щендерно целофаново пликче залепващ капак (6х8+3см.)
Цена: 4.80 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22060
Целофан самозалепващ щендеров (6 см. Х 11 см. + 3 см.)
Цена: 4.00 лв.
/за 200 бр/
Кат.N: 22096
Целофанов плик капак залепващ (6/12+4 см)
Цена: 3.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22089
Целофанов плик капак залепващ (6/17+3 см )
Цена: 4.00 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22108
Целофанов плик -200 броя (7/10 см 30мк.)
Цена: 2.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22025
Целофан самозалепващ (7см./ 10 см.+ 3 см. )
Цена: 3.30 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22024
Целофан самозалепващ щендеров (7см./10см.+3см.)
Цена: 4.00 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22114
Целофанов плик капак залепващ (7/12 +3)
Цена: 3.60 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22029
Целофан самозалепващ щендеров (7см./12см.+3см.)
Цена: 4.50 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22021
Целофанов плик капак залепващ (7см./16см. + 3)
Цена: 4.00 лв.
/200 броя/
Кат.N: 22032
Целофан (7 Х 17 см.)
Цена: 3.90 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22033
Целофан (8см./12см.)
Цена: 3.20 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22038
Целофан самозалепващ (8см./12см.+3см.)
Цена: 4.00 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22062
целофаново пликче.капак залепващ щендерно 30мк. ( 8/12+3 см)
Цена: 4.60 лв.
/200 броя/
Кат.N: 22084
Целофанов плик капак залепващ (8 Х 14 + 3 см.)
Цена: 4.20 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22098
Целофанов плик капак залепващ (8/16+3 см )
Цена: 4.60 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22085
Целофанов плик (8 Х 16 см)
Цена: 3.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22092
Целофанов плик 9/13 см (9 Х 13 см.)
Цена: 3.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22097
Целофанов плик капак залепващ (9/13+3 см)
Цена: 4.60 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22083
Целофаново пликче (10 /15 см.)
Цена: 4.00 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22104
Целофанов плик (10/15)
Цена: 0.40 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22071
Целофаново самозалепващо пликче (10 Х 16 + 3 см.)
Цена: 5.10 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22066
Целофан самозалепващ (10 Х 16+ 3 см.)
Цена: 0.60 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22116
Целофанов плик (10 / 25 см.)
Цена: 7.20 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22117
Целофанов плик (10/25 см.)
Цена: 0.80 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22065
Целофан самозалепващ (12 Х 15+ 4)
Цена: 6.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22075
Целофаново пликче с капак залепващ 30мк. (12 Х 15+ 4см.)
Цена: 0.70 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22046
Целофанов плик с капак залепващ (12см./20см.+3см.)
Цена: 6.80 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22067
Целофан самозалепващ (12 Х 20 + 3 см.)
Цена: 0.70 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22048
Целофан самозалепващ (12см./25см.+3см.)
Цена: 7.20 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22047
Целофан самозалепващ (12см./25см.+3см.)
Цена: 0.80 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22091
Целофанов плик капак залепващ (14/15+3 см)
Цена: 6.80 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22100
Целофанов плик капак залепващ (14/15 +3)
Цена: 0.60 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22050
Целофан (15 Х 20 см.)
Цена: 7.20 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22049
Целофан (15 Х 20 см.)
Цена: 0.80 лв.
/за 10бр./
Кат.N: 22043
Целофан самозалепващ (15см./20см.+3см.)
Цена: 7.90 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22101
Целофанов плик капак залепващ (15/20+3)
Цена: 0.80 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22112
Целофанов плик капак залепващ щендер (15/20+3 см)
Цена: 9.90 лв.
/за 1 пакет - 200 бр./
Кат.N: 22113
Целофанов плик капак залепващ щендер ( 15/20+3 см)
Цена: 1.00 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22054
Целофан самозалепващ (15см./23см.+3см.)
Цена: 8.40 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22053
Целофанов плик самозалепващ (15см./23см.+3см.)
Цена: 0.90 лв.
/10 бр./
Кат.N: 22095
Целофанов плик (20/30 см)
Цена: 14.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22102
Целофанов плик (20/30 см)
Цена: 1.50 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22055
Целофан самозалепващ (20 Х 30 + 3 см.)
Цена: 15.40 лв.
/за 200 бр./
Кат.N: 22056
Целофан самозалепващ (20 Х 30 + 3 см.)
Цена: 1.60 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22058
Целофаново пликче със залепване (25см./35см. + 3 см.)
Цена: 20.60 лв.
/200 бр./
Кат.N: 22059
Целофан самозалепващ (25см./35см.+3см.)
Цена: 2.00 лв.
/10 бр./
Кат.N: 22077
Целофаново пликче (26х32см)
Цена: 2.20 лв.
/за 10 бр./
Кат.N: 22088
Плик от LDPE материал с цип (канал) (12/8 см . дебелина 0.05 мм )
Цена: 4.80 лв.
/за 100 бр./